• #LinkedIn
  • English
  • Vietnamese

News

We keep you updated with news about Startups, Corporates,...which may be significantly beneficial for your career and your future.

event.jpg
  • All
All Target Users
Latest
TLNM2245.jpg
Jun 28 2022

Đọc Vị Gen Z Để Lãnh Đạo Hiệu Quả Trong Kỷ Nguyên Số

Sự linh hoạt, năng động và cá tính của nhóm nhân sự Gen Z đang đòi hỏi những nhà lãnh đạo phải thay đổi cách thức quản trị nhân tài. Hiểu được những điều họ mong muốn trong môi trường làm việc, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được cơ hội để vươn xa cùng thế hệ lao động chủ lực mới này
  • 1
121 1.png

If you want to read more interesting news from us, please register your email for upcoming newsletter