• #LinkedIn
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Connect To Innovate!

Giải pháp giúp doanh nghiệp bạn bứt phá có thể không đến từ nội bộ. Ứng dụng Đổi Mới Sáng Tạo Mở ngay với BambuUP!

Picture1.png

We understand your industry

Why choose BambuUP?

1

Global Reach

Local players are constricted by borders. At BambuUP, we give you access to the best global startups.
2

Thought Leadership

We can organize Deep Dives or Executive Workshops uniquely tailored to your individual needs and corporate innovation strategy.
3

Scope into other industries

By working with us, we give you unique insights across 18+ global industries for a complete scope on trends that can help you succeed.

Luồng công việc

Cung cấp dịch vụ kịp thời và giải quyết sự cố!

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Cung cấp nhu cầu và giải pháp trên nền tảng của BambuUP Tìm kiếm mảnh ghép phù với với doanh nghiệp của bạn

35+Đối tác
100+Chuyên gia
40+Quỹ
1000+Công ty khởi nghiệp
60+Kết nối thành công
121 1.png

Hãy để chúng tôi giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ