• #LinkedIn
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Trung tâm thử thách Đổi mới sáng tạo của BambuUP

Trung tâm Thử thách Đổi mới là nơi thích hợp để các Doanh nghiệp giới thiệu những thách thức chính của họ và tìm kiếm một giải pháp cụ thể từ các Nhà cung cấp Đổi mới tài năng.

Innovation.Challenge.Hub-.jpg

Tìm hiểu thêm về các thử thách:

Tất cả các loại
Tất cả phân loại
Chọn tất cả
logo amazon.png

Amazon Global Selling Challenge Room

Amazon Global Selling is an e-commerce exports program that helps businesses from all over the world develop their global business, reach Amazon customers around the world, and build international brands.

Image removed.

taiwan logo.jpg

Taiwan Excellence Challenge Room

Taiwan Excellence is a campaign which introduces Taiwan's innovative products to business leaders and consumers worldwide to raise awareness for how these innovative products are having a positive impact on our daily lives.

  • 1
121 1.png

Bạn là Doanh nghiệp đang tìm kiếm các Startup với những sáng tạo phù hợp?