• #LinkedIn
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Thị trường Đổi mới sáng tạo mở

Thị trường Đổi mới Sáng tạo mở là một nền tảng kết nối liên kết Nhà cung cấp Đổi mới Sáng tạo và Người tìm kiếm Đổi mới Sáng tạo thông qua hệ thống Trưng bày Đổi mới Sáng tạo

Open.Innovation.Marketplace.jpg
121 1.png

Đừng bỏ lỡ cơ hội để công bố ý tưởng của bạn!