• #LinkedIn
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Thị trường Đổi mới sáng tạo mở

Thị trường Đổi mới Sáng tạo mở là một nền tảng kết nối liên kết Nhà cung cấp Đổi mới Sáng tạo và Người tìm kiếm Đổi mới Sáng tạo thông qua hệ thống Trưng bày Đổi mới Sáng tạo

Open.Innovation.Marketplace.jpg
Ngành hàng áp dụng
Quốc gia
Tất cả quốc gia
Chọn tất cả
Loại hình giải pháp
Mô hình hợp tác
Vấn đề kinh doanh

Hiển thị 5 của 32 kết quả

Theo mã ID
Ảnh chụp Màn hình 2022-03-02 lúc 10.23.35.png

Multi-application integration and video analytics platform software Horus

Mã ID: BBU - 23532

Địa điểm: Vietnam

Ngành hàng áp dụng: Nông nghiệp, Công nghệ cao, Hoạt động Công nghệ thông tin, Sản xuất, Thành phố thông minh, Du lịch, Di chuyển trong đô thị

Mô hình hợp tác: Hợp tác kinh doanh (Liên doanh), Mua bán bản quyền, Cấp giấy phép sử dụng

ship60.png

Micro-fulfillment & Delivery Platform

Mã ID: BBU - 23533

Địa điểm: Vietnam

Ngành hàng áp dụng: Vận chuyển, kho vận và logistic

Mô hình hợp tác: Hợp tác kinh doanh (Liên doanh)

5516806.jpg

Pet care model that helps improving social life

Mã ID: BBU - 23534

Địa điểm: Vietnam

Ngành hàng áp dụng: Sản phẩm tiêu dùng, Sức khỏe thể chất và tinh thần

Mô hình hợp tác: Hợp tác kinh doanh (Liên doanh), Marketing, Phối hợp nghiên cứu và phát triển

smart loyalty.png

Loyalty platform

Mã ID: BBU - 23535

Địa điểm: Vietnam

Ngành hàng áp dụng: Sản phẩm tiêu dùng, Dịch vụ tài chính, Sức khỏe thể chất và tinh thần, Du lịch, Vận chuyển, kho vận và logistic, Bán buôn, bán lẻ và thương mại điện tử

Mô hình hợp tác: Cấp giấy phép sử dụng

tribee.png

Platform helping large teams to sell more

Mã ID: BBU - 23536

Địa điểm: Vietnam

Ngành hàng áp dụng: Sản phẩm tiêu dùng, Dịch vụ tài chính, Sức khỏe thể chất và tinh thần, Bán buôn, bán lẻ và thương mại điện tử

Mô hình hợp tác: Khác

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 7
121 1.png

Đừng bỏ lỡ cơ hội để công bố ý tưởng của bạn!