• #LinkedIn
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Thị trường Đổi mới sáng tạo mở

Thị trường Đổi mới Sáng tạo mở là một nền tảng kết nối liên kết Nhà cung cấp Đổi mới Sáng tạo và Người tìm kiếm Đổi mới Sáng tạo thông qua hệ thống Trưng bày Đổi mới Sáng tạo

Open.Innovation.Marketplace.jpg
Ngành hàng áp dụng
Quốc gia
Tất cả quốc gia
Chọn tất cả
Loại hình giải pháp
Mô hình hợp tác
Vấn đề kinh doanh

Hiển thị 0 của 0 kết quả

Theo mã ID
121 1.png

Đừng bỏ lỡ cơ hội để công bố ý tưởng của bạn!