• #LinkedIn
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

Các dịch vụ

Tại BBU, chúng tôi hỗ trợ bạn có thể tiếp cận với nhiều dịch vụ và giải pháp đổi mới mở phục vụ các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp bạn.

Open.Innovator-.png

  Go-to-Market Consultant

  Business Model Consultation; Product Development Consultation; and Go-to-market business plan.

  Market Penetration & Expansion

  Drive the brand & solution awareness via BambuUP platform; Reach the potential clients, investors & partners and Introduce and connect for business matching.

  Marketing Boost to Target Customers

  Target Marketing & Communication Package Off-platform; and Marketing Boost Package On-Platform.

  Deal introduction & facilitation service

  Suggestion for improving materials, Marketing the business, Buyer selection, Deal process facilitation

  Sell-side Services

  Preparing Business for the sale, Marketing the Business, Buyer Selection & Due Diligence, Closing the deal

  121 1.png

  Hãy để chúng tôi giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ

  Đối tác của chúng tôi